Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Microinvest Warehouse Open може да работи в условия на различно законодателство и при различни национални особености. Програмата е многоезична, поддържа следните езици:

Английски
Арменски
Български
Немски
Испански

Румънски
Руски
Украински
Чешки
***

При разработката на софтуера са взети в предвид обработка на ДДС законодателството, работа без ДДС и индивидуални документи, съобразени със съответната страна.

Наборът от различни езици и гъвката настройка на режима на работа правят този продукт приложим в много страни, дори и ако не са упоменати в първоначалния списък от държави. Затова специалистите на Microinvest са уверени, че бъдещето на продукта е мултинационално и той може да се използва в държави извън първоначално определения списък.