Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Колко струва Warehouse Open и от кого да си я купя?

Стандартната версия на Microinvest Warehouse Open е безплатна, Open Source продукт под GPL лиценз. Съществува разширена Plus версия, която добавя специални модули и функции, които се заплащат отделно от основното GPL ядно на продукта. Microinvest Warehouse Open е създаден от българската софтуерна компания Microinvest с помощта и поддръжката на външни специалисти. Продуктът е предназначен за операционна система Linux.

С каква база от данни работи Microinvest Warehouse Open?

Microinvest Warehouse Open работи основно с MySQL база от данни. В последните версии на продукта могат да се използват допълнително възможности за работа с SQLite база данни и облачна услуга. Облачната услуга е достъпна чрез допълнителен абонамент към www.vladster.net

Може ли програмата да работи в мрежа, в режим клиент - сървър?

Работата със сървърна база данни (MySQL), дава възможност за работа в режим клиент – сървър, както в локална мрежа, така отдалечено и през Internet. При използване на SQLite не може да се работи в мрежа, единствено на локална станция. Облачната технология позволява работа от няколко отдалечени точки чрез централизирано обединяване на данните в облака. Услугата изисква допълнителен абонамент към www.vladster.net

Каква дистрибуция на Linux да използвам?

Продуктът е разработен чрез технологията на mono, поради тази причина няма основание за специален избор на Linux дистрибуция. Преди официалното представяне на нова версия, Microinvest проверява съвместимостта на продукта с Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu и Mandriva Free. Допълнително се проверяват популярни Debian дистрибуции и техни клонинги. Технологията на mono предполага, че произволна дистрибуция е подходяща за инсталиране на този продукт.

Могат ли да се управляват фискални устройства с програмата и какви?

Microinvest Warehouse Open има възможност за директно управление на различни фискални и POS устройства, включително везни, скенери, кухненски принтери, клиентски дисплеи и специализирани устройства. Пълният списък на поддържаните устройства е публикуван на сайта и можете да бъде разгледан тук.

Може ли Microinvest Warehouse Open да работи с обща база от данни с версията за Windows?

Да. Linux версията е напълно съвместима с основната платформа и може да работи съвместно с Windows версията. В централния сървър се използва MySQL база данни (без значение от операционната система, Linux или Windows), като двата продукта я споделят и работят в синхрон. Задължително е да се съобразят версиите на двата продукта за да няма разминаване в техните функциите.

Може ли Microinvest Warehouse Open да работи с мобилното приложение на Microinvest?

Microinvest Warehouse Open не може да работи с мобилното приложение за разносна търговия на Microinvest. Мобилната технология използва MSSQL сървър, докато Microinvest Warehouse Open може да работи само с MySQL сървър. Допълнително е възможна интеграцията на Microinvest Warehouse Open с приложение IncoDroid под Android или с Microinvest FastPOS за Android. Описаните приложения са достъпни за сваляне чрез Google Play.

На какъв език работи Microinvest Warehouse Open?

Warehouse Open работи на много езици – български, английски, руски, румънски, арменски, чешки, испански, грузински и украински. Програмата има инструмент за добавяне на нова локализация (език и държава), преводът на произволен език е лесен и следва стандартна процедура.

От къде мога да изтегля Microinvest Warehouse Open?

Инсталационен файл на продукта можете да свалите от тук. Пълна версия на продукта (Live-CD, която може да се инсталира) можете да свалите от тук. Технологиите за инсталация на продукта и съответните архиви и дистрибутивни пакети са описани в частта „Инсталация“ на сайта.

Какви са минималните изисквания за компютъра?

Препоръчителна конфигурация: Pentium III 1 GHz, 20 МB HDD, 256 MB RAM. Потребители, които искат да използват програмата при пълните и възможности е желателно да осигурят и подходяща компютърна система с достатъчно памет и бърз процесор. Трябва да се отбележи, че наличието на MySQL сървър в същата система консумира от наличната памет и процесорни ресурси, затова производителността на системата спада от допълнителните сървърни процеси.

Как да проверя, коя версия на програмата използвам?

Версията на продукта се проверява от меню Помощ->За програмата или с клавишна комбинация Ctrl+F1. Там са описани версиите на програмата и на базата от данни. Версията съдържа и датата на продукта в себе си, по този начин версия 1.13.12.17 означава семейство 1, година 2013, месец 12, дата 17 или 17.12.2013 година.

Къде да въведа данните на моята фирма?

Данните за моята фирма се въвеждат в меню Редакция->Администриране->Фирмена информация. Въвеждането на всички данни за фирмата ще осигури правилното им  въвеждане в документите и специализираните модули. Препоръката е всички данни да се попълват изцяло и прецизно.

Как да въведа доставна цена?

Доставни цени са свързани с документ „Доставка“, определят се от самата операция, не могат да се променят произволно от потребителите. Операциите “Доставка” и “Ревизия” активират избран метод на обработка на цените, например „среднопретеглена цена“ и целият математически алгоритъм определя и следи тези цени. За разлика от продажните цени, при доставните цени няма възможност за промяна по усмотрение на потребителя.

Може ли да се работи с рецепти в Microinvest Warehouse Open?

Да. Програмата има възможност за създаване на рецепти, които се състоят от суровини и продукти. Създадена е възможност за тяхното автоматично производство при извършване на операции, например Продажба. Този механизъм е много удобен при работа в ресторант и заведение, където се продават обработени продукти или храни и напитки.

Могат ли да се управляват принтери с програмата и какви?

В Microinvest Warehouse Open има вграден модул за директно управление на различни видове  принтери. Пълният списък на поддържаните устройства можете да разгледате тук. Всяко едно от устройствата може да изпълнява определена роля и да издава подходящия документ – фискален бон, стокова разписка, кухненска марка, предварителен бон, служебен бон и други. Настройката на функциите позволява детайлно разпределение на документите в отделните звена на организацията (кухня, бар, каса и обслужване на клиенти).

Може ли да се работи с баркод четец?

Да. Microinvest Warehouse Open работи с всички видове баркод четци. Ако свързвате сериен скенер е необходимо да го добавите в “Устройства”. Ако свързвате клавиатурен или USB модел, то програмата го разпознава сама и директно работи с него без допълнителни действия от страна на потребителите.

Може ли да се работи с магнитни карти?

Да. В Microinvest Warehouse Open има възможност за работа с магнитни карти. Ако свързвате сериен скенер е необходимо да го добавите в “Устройства”. Ако свързвате клавиатурен или USB модел, то програмата го разпознава сама и директно работи с него без допълнителни действия от страна на потребителите.

Може ли да се управлява външен дисплей?

В Microinvest Warehouse Open има вграден модул за директно управление на външен клиентски дисплей. Пълният списък на поддържаните устройства можете да разгледате тук. Настройката на устройството позволява да се задават различни режими на работа

Може ли да се управлява електронна везна?

В Microinvest Warehouse Open има възможност за директна комуникация с електронна везна. Пълният списък на поддържаните устройства можете да разгледате тук. Данните от везната се получават в реално време и теглото се прехвърля в програмата. Не се използва вградената памет на везната за програмиране на артикули или други специфични параметри на стоката.

Може ли да се експортират данни към Open Office?

В Microinvest Warehouse Open има експорт към стандартни файлове – csv, xml, xls. Този модул е част от Plus версията и се използва след активиране на платен лиценз.