Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

При определени системи е по-подходящо да се използва инсталация чрез допълнителна инсталационна програма. Инсталирането се осъществява в три стъпки, с помощта на допълнителен модул.

 

Инсталиране на продукта

  1. Свалете инсталационния пакет на Microinvest Warehouse Open от тук;
  2. В папка Download маркирайте файла като изпълним. Това става чрез включване на опцията „IsExecutable”;
  3. Стартирайте така маркирания файл. Следвайте инструкциите, които инсталаторът Ви предлага. Целия процес е автоматичен и няма необходимост от допълнителни стъпки за определяне на зависимости на програмата.

 

При инсталация на продукта има индикатор на прогреса на работата. Не се налага да имате активна Internet връзка, но в някои системи трябва да се свалят допълнителните компоненти (библиотеки на mono), които са необходими за работата на продукта. Също така е необходимо да се инсталира и настрои MySQL сървър.

 

Описаната технология е удобна и не изисква специални усилия или технически умения. Предимството е в това, че цялата система е настроена и всички продукти работят в синхрон.