Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
 • English
 • Español
 • български
 • Русский

Описаните две технологии са аналогични и се различават единствено по типа на носителя (DVD или USB Flash). Крайният резултат от тях е един и същ, като предпочитанието за вида на технологията е оставено на потребителя.

 

Създаване на Live DVD

 1. Свалете снимката на инсталационния диск на Microinvest Warehouse Open от тук;
 2. Подгответе празно DVD;
 3. С помощта на програма за запис на DVD прехвърлете този ISO файл на диска. Обърнете внимание, че образът трябва да се прехвърли на DVD чрез функция Burn Image, а не само да се копира сваления файл;
 4. Дискът е готов. Рестартирайте системата и изберете зареждане на операционната система от DVD устройство. Това обикновено се извършва чрез настройка на BIOS.

 

Сега системата работи при Вас!

 

Създаване на Live USB Flash

 1. Свалете инсталационния диск на Microinvest Warehouse Open от тук;
 2. Подгответе празно USB Flash устройство;
 3. Свалете си програмата LiLi USB Creator и я стартирайте. Укажете и файла от т.1 и USB Flash устройството от т.2;
 4. Стартирайте създаването на USB Flash устройството с „жив диск“;
 5. USB Flash устройството е готово. Рестартирайте системата и изберете зареждане на операционната система от USB Flash устройство. Това обикновено се извършва чрез настройка на BIOS.

 

Описаната технология е много удобна и не изисква специални усилия или умения. Предимството е в това, че цялата система е настроена и всички продукти работят в синхрон.