Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Warehouse Open е многофирмен софтуер за управление на складово стопанство. Използването на MySQL база данни дава възможност за работа на голям брой работни места в режим клиент – сървър както в локална мрежа, така и през Internet. Програмата притежава възможност за изграждане на йерархична структура от групи и подгрупи в номенклатурите и тяхното произволно прегрупиране, редактиране или изтриване. За всяка стока може да се въведе номенклатурен код, няколко баркодове и каталожни номера, както и десет продажни цени. Има възможност за работа с две мерни единици и коефициент на трансформация.

Програмата позволява изграждане на пълно досие на партньорите и сама се грижи за валидността на данните (идентификационен номер, IBAN и др.) Всички потребители се идентифицират с име и парола и могат да се ограничават до работа само с един от обектите.

Microinvest Warehouse Open разполага с всички необходими операции за управление на фирми с търговска или производствена дейност. Има възможност за изграждане на рецепти и производството им. След всяка операция програмата генерира документ, който може да се разпечата на стандартен принтер.

Списъкът със справки е дълъг и с помощта на филтъра към всяка от тях операторите могат да получат нужната информация в желания вид. Microinvest Warehouse Open дава възможност за използването на ценови правила за да се дефинират гъвкави отстъпки и бонусна система. Ценовите правила дават възможност при наличието на определени условия да се изпълни желано от потребителя действиe.

Вграденият модул за бързи продажби, наличието на касов сървър за директното управление на фискални и POS принтери, както и работата с везни, баркод четци и магнитни карти дават възможност за автоматизация на търговския обект.