Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Microinvest предлага две различни версии на Microinvest Warehouse Open. Едната версия е напълно свободна, с пълен сорс код под GPL лиценз. Втората версия е надстроена с допълнителни модули, които се предлагат срещу лицензионни такси и представляват допълнително развитие на основната версия на продукта.

 

Стандартна версия

Основните функции на програмата са достъпни в стандартната версия на продукта. Тя е придружена със сорс код под GPL лиценз и позволява произволно преправяне и модификация. Версията е напълно функционална, без никакви ограничения, но не притежава специализирани модули за работа (търговски екран, дизайнер на справките или режим ресторант).

 

Ядрото на програмата се съдържа именно в тази версия.

 

Разширена Plus версия на продукта

Към стандартното ядро се предлага разширена версия на програмата. Разширената версия съдържа набор от допълнителни модули, които подпомагат дейността, но не са определящи за основната работа на системата. Това са специализираните модули, например:

  • Импорт и експорт на данни;
  • Редактор на документи за създаване на индивидуални документи;
  • Печат на баркодове;
  • Специализиран интерфейс за ресторант;
  • Специализиран интерфейс за магазин.

 

При Plus версията тези модули работят ограничено време или до определен брой операции, като по този начин се изисква лицензирането им за неограничено време.

Технологията позволява потребителите да се запознаят с възможностите на специализираните модули и след това да решат дали искат да ги закупят и използват.

 

Съществуването на Plus версията не нарушава GPL лиценза, защото всички допълнителни модули са част от Plug-In архитектурата и се добавят допълнително към системата. Ядрото на програмата остава под GPL лиценз, основните модули са GPL, но допълнителните модули са платени.