Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

В съответствие с GPL лиценза, Microinvest предлага пълни сорс файлове на продукта с възможност за индивидуални компилация на продукта. Тази технология дава възможност за развитие на системата, адаптиране на индивидуални нужди според изискванията на всеки отделен клиент и промяна на определени функции в съответствие с предварително зададени параметри.

 

Инсталиране на продукта

  1. Свалете архивирания пакет със сорс файловете на Microinvest Warehouse Open от тук;
  2. Създайте работна папка на продукта и в нея разархивирайте и копирайте всички файлове от т.1. В папката имате копие на програмните файлове на продукта, които можете да компилирате самостоятелно чрез средствата на mono.

Описаната технология е специфична за операционната система и изисква технически умения за управление на Linux средата. Допълнително се изискват умения за програмиране и познания в езика C#. Предимството е в това, че всички действия са под контрол на специалиста и той може да определя правилата за работа и разполагане на продукта.