Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Microinvest Warehouse Open

Представяме Ви Microinvest Warehouse Open – свободен продукт под GPL лиценз, предназначен за автоматизиране на търговската и складова дейност.

 

Microinvest Warehouse Open е професионален продукт, предназначен за широк кръг от потребители – търговски компании, магазини, ресторанти, кафета, борси и складове на едро. Неговата гъвкавост и удобство при работа го правят предпочитано решения за всички, които желаят да въведат компютърна отчетност в обектите си и да управляват бизнеса с помощта на завършена компютърна система.

 

При изграждането на Microinvest Warehouse Open е използван дългогодишния опит на Microinvest в областта на търговската дейност, съвременни технологии при изграждане на авангардно мултиплатформено приложения и модерна визия. Продуктът е способен да удовлетвори потребностите на огромен кръг от потребители в повече от 20 страни.

 

Настоящият проектът е некомерсиален и има за цел да подкрепи развитието на Open Source продуктите в реалния бизнес, както и да подпомогне навлизането на Linux при крайните потребители. Сайтът съдържа информация за начинаещи ентусиасти, както и за професионалисти със специализирано компютърно образование.

 

Съдържание на пакета

  1. Пълна версия на продукта – Live-CD;
  2. Пълен сорс код на продукта под GNU GPL;
  3. Двоични файлове на продукта;
  4. Инсталатор за Debian базирани системи.

 

Microinvest ще осигурява непрекъсната поддръжка и развитие на продукта. Всички предложения за разширяване, допълнения и модификации ще бъдат интегрирани и фирмата ще подпомага професионалното развитие на продукта.

Системата е преминала всички тестове и е напълно работоспособна.

 

Ние от Microinvest създадохме този продукт с цел подпомагане и навлизане на Linux софтуера при клиентите. За по-добра интеграция и по-лесна реализация този продукт е 100% съвместим с комерсиалните версии на фирмата.