Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Инсталирането на Microinvest Warehouse Open може да се осъществи по 5 различни начина в зависимост от желанието и уменията на потребителя:

  1. Изграждане на самостоятелно LiveCD на DVD или USB Flash устройство. Този диск може да се стартира самостоятелно, да се инсталира на компютър и да се тества цялостна система. Подходящо е за начинаещи потребители и може да се тества без реална инсталация върху компютър. Описанието на последователността е тук;
  2. Самостоятелен .deb пакет, който се инсталира с едно щракване върху компютъра при Debian базирани системи. Пакетът съдържа всички зависимости в себе си (изтеглят се чрез активна Internet връзка), затова не са нужни допълнителни действия от потребителя. Подходящо е за начинаещи потребители, изисква съществуваща операционна система. Описанието на последователността е тук;
  3. Готов инсталационен изпълним файл с графичен инсталатор и пълна версия на продукта. Подходящо е за начинаещи потребители. Описанието на последователността е тук;
  4. Двоични файлове с компилирана версия на продукта. Файловете се разархивират и копират в една папка на операционната система. Осигуряват се всички необходими модули на mono и продуктът се стартира от главния изпълним файл. Технологията е подходяща за средно напреднали потребители. Описанието на последователността е тук;
  5. Пълен сорс код на модулите, които позволява самостоятелно компилиране на продукта. Технологията е подходяща за много напреднали потребители и програмисти. Описанието на последователността е тук.

 

Различните методи на инсталация на продукта са приложими в различни условия. За да може да работи програмата е необходима връзка с MySQL сървър. Затова при самостоятелни технологии на инсталация (точка 2, 3, 4 и 5) е важно да се инсталира MySQL сървър.

 

За да е достъпен сървъра по мрежата е важно да се разреши дистанционен достъп за съответния потребител. Обикновено това се осъществява чрез процедурата за “Remote root access” или чрез създаване на допълнителен потребител, който има съответните права.