Microinvest Warehouse Open
+(359) 2 955 55 15
  • English
  • Español
  • български
  • Русский

Microinvest предлага копие на двоичните файлове на Microinvest Warehouse Open. За да инсталирате продукта чрез тях се следват определена последователност на действия. Обикновено този начин на работа е подходящ за по-напредналите потребители, затова стъпките могат да се изпълнят от специалисти с опит и познаване на Linux системите.

 

Инсталиране на продукта

  1. Свалете архивирания пакет с файлове Microinvest Warehouse Open от тук;
  2. Създайте работна папка на продукта и в нея разархивирайте и копирайте всички файлове от т.1;
  3. Изпълнете следните две команди:
  • chmod +x ./WarehouseOpen.bin
  • ./WarehouseOpen.bin

 

Описаната технология е специфична за операционната система и изисква технически умения за управление на Linux средата. Предимството е в това, че всички действия са под контрол на оператора и той може да определя правилата за работа и разполагане на продукта.